Favoriti 0
Poređenje 0
Dodajte novogradnju

Uslovi korišćenja

PDF

Informacija na sajtu, uključujući opisi objekata, cene, planove, kontakti prodavaca i investitora preuzeti su iz otvorenih izvora (obično veb stranici investitora) i menja se (ažurira) na zahtev predstavnika investitora (prodavaca).
Zbog toga, s obzirom da je informacioni prostor se stalno menja i ne postoji način da svaka promena u ponudi investitora (prodavaca) odmah postaje na našem sajtu sva informacija na njemu namenjena isključivo za upoznavanje. Trudimo se da obezbedimo tačnost podataka, ali proces pripreme i plasiranja informacija traje neko vreme, za to informacija na sajtu može da sadrže netačnosti i ne ažurirane podatke. Ove informacije nikako ne treba smatrati ponudom koju investitor (prodavac) je napravio bilo kojoj osobi. Kupac bi trebalo da uvek dobije tačnu ponudu neposredno od investitora (prodavaca).
Resurs sadrži linkove prema drugim stranama, ali ne odgovara za usluge ili proizvode koji su prikazani na tim stranama, niti snosi odgovornost zbog bilo kojeg sadržaja prikazanog na stranicama ovih sajtova.

U slučaju da nađete netačnu informaciju na našem resursu, molimo vas da nas obavestite o tome na bilo koji pogodan način (dugme "Prijavite nepravilnost", kontakt forma, telefon i e-mail, itd). Informacija će biti korigovana posle provere.
Resurs nije odgovoran korisnicima u pogledu njihovog pravilnog ili nepravilnog korišćenja informacija sa ovog sajta, bilo koje odluke na osnovu navedene informacije. Ograničenje odgovornosti odnosi se na eventualnu direktnu i indirektnu štetu vezanu za provođenje ovih odluka.

Pretraga