Favoriti 0
Poređenje 0
Dodajte novogradnju
Prodato
Cena stanova
od 1 650 €/м²
PDV
nije uključen
Investitor
GP "Zlatibor-gradnja Beograd" AD
Rok završetka radova
04.2020
Grad
Beograd
Deo grada, mikrolokacija
Parking
Garaža
Spratnost
Po+Pr+3
Površina stanova
od 52 м²
Građevinska dozvola ROP-BGDU-11014-CPIН-4/2018
Objavljeno (ažurirano)
13.03.2019 (29.01.2021)

Stambeni objekat je koncipiran kao slobodnostojeći stambeni objekat koji se kao takav uklapa u urbanu matricu susednih objekata. Pravougaoni oblik parcele nametnuo je longitudinalno pružanje objekta u dubinu sa otvaranjem glavne ulične i zadnje dvorišne fasade dok su bočne fasade odmaknuta od susednih parcela 250 cm.

Objekat je spratnosti Po+Pr+3. Podzemna etaža je namenjena stacioniranju vozila stanara, i tehničkim prostorijama. Na nivou prizemlja smeštene su tri stambene jedinice orijentisane ka zapadnoj, istočnoj i južnoj fasadi. U srednjem segmentu svih etaža pozicionirana je komunikaciona vertikala (putnički lift i stepenište) koja je kontinualna od najniže podrumske pa do poslednje etaže. Kolski prilaz podzemnim etažama je rešen prizemnom rampom nagiba 14.75 %, kojoj se pristupa kolskim koridorom sa Gostivarske ulice. Sve etaže od prizemlja pa do 3. sprata su namenjene stanovanju i projektovan je jedan tip etaže, sa tri stambene jedinice, što ukupo čini 12 stambenih jedinica.

PODZEMNI DEO OBJEKTA

Podzemni deo objekta čini 1 podzemna etaža, namenjena stacioniranju vozila na 12 PM standardnih dimenzija, ostvarenih putem park lift sistema za stacioniranje vozila (sistem WÖHR Parklift 405), sa kolskom komunikacijom za vozila. Pristup garaži je preko rampe nagiba 14.75 %, standardnih dimenzija kojoj se pristupa iz Gostivarske ulice.

Prizemlje

Gabarit prizemlja je bruto površine 214.91 m2 (obračun po SRPS-u). Pešački prilaz je ostvaren iz Gostivarske ulice, preko pešačkog pristupa. Pristup invalidima omogućen je preko lift platforme postavljene uz vertikalnu komunikaciju na prilazu do objekta. Svetla visina prizemlja iznosi 2.60 m. Komunikacija sa ostalim etažama je ostvarena preko centralno postavljene stepeništne i liftovske vertikale. Na nivou prizemlja, sa direktnim prilazom sa ulice, projektovana je rampa za pristup vozila u podrumsku etažu. Na etaži su organizovane tri stambene jedinice S1 (jednoiposoban, neto površine 46.72 m2), S2 (jednoioposoban, neto površine 53,82 m2), S3 (dvosoban, neto površine 53,34 m2).

1.sprat

Gabarit 1. sprata je bruto površine 226.32 m2 (obračun po SRPS-u). Pešačka veza sa svim nadzemnim i podzemnim etažama je ostvarena zajedničkom liftovskom i stepenišnom vertikalom. Svetla visina etaže iznosi 2,60 metra. Na etaži su organizovane 3 stambene jedinice. S4 (jednoiposoban, neto površine 54,40 m2), S5 (jednoiposoban, neto površine 53,82 m2), S6 (dvoiposoban, neto površine 62,69 m2).

2.sprat

Gabarit 2. sprata je bruto površine 226.32 m2 (obračun po SRPS-u). Pešačka veza sa svim nadzemnim i podzemnim etažama je ostvarena zajedničkom liftovskom i stepenišnom vertikalom. Svetla visina etaže iznosi 2.60 metra. Na etaži su organizovane 3 stambene jedinice. S7 (jednoiposoban, neto površine 54,40 m2), S8 (jednoiposoban, neto površine 53,82 m2), S9 (dvoiposoban, neto površine 62,69 m2).

3.sprat

Gabarit 3. sprata je bruto površine 226.32 m2 (obračun po SRPS-u). Pešačka veza sa svim nadzemnim i podzemnim etažama je ostvarena zajedničkom liftovskom i stepenišnom vertikalom. Svetla visina etaže iznosi 2.60 metra. Na etaži su organizovane 3 stambene jedinice. S10 (jednoiposoban, neto površine 54,40 m2), S11 (jednoiposoban, neto površine 53,82 m2), S12 (dvoiposoban, neto površine 62,69 m2).

Ukupan broj stambenih jedinica je 12 (dvanaest).

Infrastruktura

Osnovna škola "Veselin Masleša"

850 m

Vrtić Pinokio

700 m

Pijačica

800 m

Dom zdravlja Voždovac

1900 m

Bajfordova šuma

800 m

Prodavnica

300 m

Tramvaj br. 9, 10, 14

400 m

Autobus br. 33, E9

400 m