Favoriti 0
Poređenje 0
Dodajte novogradnju

Kopernikus panorama

(064) 820 243 4
PARTNER GRADNJA ZND doo
Prodato
Cena stanova
Svi stanovi su prodati
PDV
uključen
Investitor
PARTNER GRADNJA ZND doo
Rok završetka radova
06.2019
Poslovne prostorije
Da
Grad
Beograd
Deo grada, mikrolokacija
Parking
Garaža i na otvorenom
Spratnost
2Po+P+5+Ps
Površina stanova
od 70 м²
Građevinska dozvola ROP-BGDU-22545-CPIH-2/2017
Objavljeno (ažurirano)
31.08.2018 (06.05.2021)

Stambeno-poslovni objekat na uglu ulica Gospodara Vučića i Ravaničke, Beograd. 
KOPERNIKUS PANORAMA promoviše inspirativni dizajn i visoki komfor stanovanja kako bi stvorili svet u skladu sa pogodnostima današnjeg načina življenja, rada, aktivnosti i odmora

Lokacija
Objekat je pozicioniran u urbanoj zoni, sa dosta zelenila I izuzetnom infrastrukturom, koja omogućava kvalitetan I komforan život budućih vlasnika. Svojim položajem nudi bogat izbor društvenog, obrazovnog života kao i veliki izbor rekreacije, kulturnog sadržaja i svega što Vam je bitno da se nalazi u samom komšiluku.

Funkcionalnost
Mogućnost korišćenja stanova za sve namene I sve generacije obezbeđuje njihova funkcionalnost, osmišljena od strane vrhunskog arhitektonskog tima.

Kvalitet
Materijalii primenjeni pri izgradnji govore više od reči. Njihova trajnost I estetika ostaju I kada dođu sledeće generacije.

Cena
Mogućnost da se dođe do izuzetne nekretnine postoji sada za sve nas, jer je kroz mnogobrojne načine plaćanja, dobra nekretnina postala dostupna svima.

Dokumentacija
Besprekorno, uredno vlasništvo, odobrenje, kao I sva prateća dokumentacija su naš prioritet. Jedino na taj način naši kupci se sa nama osećaju sigurni.

Objekat je pozicioniran na katastarskoj parceli broj 7727/1 KO Zvezdara, na uglu ulica Gospodara Vučića br. 225 i Ravaničke.
 
Arhitektonskim rešenjem planiran je stambeno – poslovni objekat koji se sastoji iz četiri dela, to su korpusi stambeno –poslovne funkcije: Lamela A, Lamela B, Lamela C i korpus podzemnih garaža (dve nezavisne podzemne garaže) funkcionalno povezane sa ostalim delovima – lamelama.
 
Objekat je spratnosti Po1+Po2+P+5+Ps. Sadrži 87 stambenih jedinica, 11 poslovnih prostora, 73 garažna parking mesta i 35 parking mesta na otvorenom platou.
 
Planirani objekat u celini ima dve podzemne etaže, prizemlje, pet nadzemnih etaža i povučeni sprat.
Sve tri lamele povezane su sa dve podzemne srednje garaže.
U prizemlju objekta je planirana izgradnja 11 poslovnih prostora. Nadzemne etaže od prvog sprata, uključujući i povučeni, su planirane kao stambene etaže.
 
Svaka od tri lamele ima nezavisan ulaz, odnosno vetrobran, prostor za komunikaciju, stepenišni i prostor lifta.
 
Poslovnom prostoru lamele A pristupa se iz ulice Ravaničke, lamele B iz ulice Ravaničke a poslovnom prostoru lamele C iz ulice Gospodara Vučića.
 
Parcela ima kolski pristup na javnu saobraćajnu površinu. Pristup parceli obezbeđen je preko javnih saobraćajnica iz ulice Gospodara Vučića i Ravaničke ulice.

Infrastruktura

Osnovna škola „Marija Bursać“

1100 m

Vrtić Duga

350 m

Cvetkova pijaca

350 m

Dom Zdravlja "Zvezdara"

550 m

Aroma

20 m

Trolejbus br. 19, 21, 22, 29

200 m

Tramvaj br. 5, 6, 7, 14

500 m

Autobus br. 46, 55, 79

200 m