Favoriti 0
Poređenje 0
Dodajte novogradnju

Porez na imovinu

Nakon što postanete vlasnik novog stana morate platiti porez na imovinu. Prema zakonu, nastanak poreske obaveze  - odnosno obaveza plaćanja poreza na imovinu najranijim od sledećih dana: danom sticanja prava, danom početka korišćenja, danom osposobljavanja, danom izdavanja upotrebne dozvole, odnosno danom omogućavanja korišćenja imovine na drugi način.

Stopa poreza se godišnje odobrava od strane skupštine jedinice lokalne samouprave  na osnovu prosečne tržišne vrednosti, lokacije, vrste nekretnina i drugih faktora. Na iznos poreza utiče i starost zgrade. Ako živite u nekretnini, imate pravo da smanjite stopu poreza za 50%.

Obveznik poreza dužan je da podnese poresku prijavu sa odgovarajućom dokumentacijom potrebnom za utvrđivanje poreza u roku od 30 dana od dana nastanka poreske obaveze:

  • Popunjen obrazac PPI-2 (Poreska prijava za utvrđivanje poreza na imovinu)
  • Ugovor o kupoprodaji (kopija, original na uvid)
  • Lična karta (kopija, original na uvid)
  • Ukoliko je kupac nerezident - strani državljanin - potrebno je pribaviti PIB za fizička lica pre nego se podnese poreska prijava za plaćanje poreza na imovinu. Potvrda za pribavljanje ovog PIB-a sa podnosi sa dokumentima
  • Prijava boravka (beli karton) kao dokaz da živite u ovoj nekretnini

Porez na imovinu plaća se kvartalno ili jednom godišnje. Redovnim i blagovremenim izmirivanjem poreza obveznici izbegavaju obračun i naplatu zakonom propisane kamate zbog kašnjenja u plaćanju.

 

04.06.2018

Pretraga

Slobodno stavite pitanja ako je potrebno