Favoriti 0
Poređenje 0
Dodajte novogradnju

Prijavljivanje novih korisnika komunalnih usluga

Prijavljivanje novih korisnika komunalnih usluga

Kada postanete vlasnik novog stana, jako je bitno da prenesete na svoje ime račune na komunalne usluge. Prijava novog korisnika obavlja se u radnim jedinicama JKP "Infostan tehnologije" u roku od 8 dana od dana početka korišćenja komunalnih usluga i proizvoda.

Za sve nove stambene objekte po automatizmu se obračunavaju osnovne komunalne usluge: odnošenje smeća, gradsko građevinsko zemljište i ekološka zaštita. Ostale komunalne usluge i proizvodi se uključuju u naplatu tek po prijavi preduzeća o čijoj se naknadi radi: JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija", JKP "Beogradske elektrane", JP EPS "Elektrodistribucija Beograd" i JP "Gradsko stambeno".

Troškove za komunalne proizvode čija se potrošnja naplaćuje na osnovu mernih uređaja (voda, topla voda i zajednička električna energija) se prilikom formiranja nove zgrade obračunavaju po kvadratnom metru površine. Posle konstituisanja Skupštine/Saveta zgrade i donošenja njene odluke, način obračuna može da se promeni na plaćanje po broju članova domaćinstva.

Za prijavu u svim preduzećima neophodno je dostaviti odgovarajući zahtev, dokaz o vlasništvu (kupoprodajni ugovor itd.) ili pravo korištena prostora, kao i kopiju lične karte (originale na uvid).

Neke usluge mogu da se obračunava preko količini članova domaćinstva. Da biste utvrdili broj članova domaćinstva neophodno je da u Infostan dostavite overenu potvrdu izdatu od Upravnika stambene zgrade o broju članova domaćinstva.

Adrese i obrasci za prijavu su dole:

nternet, telefon i televizija mogu da se priključi preko različitih operatera. Informacije o tome koji je operater na raspolaganju u vašoj zgradi domu obično se visi na ulazu. Za nove zgrade, često se nudi povoljna promotivna tarifa.

04.06.2018

Pretraga

Slobodno stavite pitanja ako je potrebno