Favoriti 0
Poređenje 0
Dodajte novogradnju

the One

(069) 604 000, (066) 122 221
Cena stanova
na zahtev
Investitor
Aleksandar Group
Poslovne prostorije
Da
Grad
Beograd
Deo grada, mikrolokacija
Parking
Garaža
Spratnost
2Po+P+5+Ps
Površina stanova
od 80 м²
Klima
Split sistem
Prozori
Aluminijumska stolarija
Građevinska dozvola ROP-BGDU-29318-CPI-6/2020
Objavljeno (ažurirano)
10.01.2020 (14.06.2022)

Stambeno poslovni objekat  “the One“ nalazi se u Beogradu, na uglu ulica Omladinskih brigada i Đorđa Stanojevića u novobeogradskom bloku 64 sa ukupno 91 000 m2 izgrađene površine podeljene u dve građevinske faze. U neposrednoj blizini nalaze se “Airport city“, kao i mega market Roda.

Urbanistička postavka i arhitektonsko oblikovanje objekta “the One” omogućava visok kvalitet stanovanja. Posebno se izdvaja veći broj lamela u okviru kompleksa što omogućava mali broj stanova po jednoj lameli. Na taj način, budućim stanari mogu računati na veću udobnost stanovanja, praktičnost, intimnost, kao i na lakšu upotrebu sadržaja objekta.

Saobraćajni pristup parceli planiran je iz ulice Omladinskih brigade i ulice Đorđa Stanojevića koje su povezane sa unutrašnjom internom saobraćajnicom koja je u službi sabirne kolske saobraćajnice – kolski pristup parternom parkingu prve faze, izlaz iz garaže prve faze kompleksa, izlaz, odnosno ulaz u garažu druge faze realizacije projekta.

FAZE IZGRADNJE

  • Prva faza izgradnje spratnosti: Po1+Po2+P+5+Ps – sačinjena je od stambenih lamela A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M i Lamela 1 – određena kao  poslovna lamela.
  • Druga faza izgradnje spratnosti: Po1+Po2+P+5+Ps u stambenom delu i Po1+Po2+P+4+Ps u poslovnom delu, sačinjena je od stambene lamele N, i lamela O,P,R koje su  poslovne lamele.

U podzemnom delu obe faze izgradnje, nalazi se podzemna garaža na dva nivoa sa kapacitetom od oko 900 parking mesta koja daje mogućnost za stacioniranje vozila svih budućih korisnika objekta.U podzemnim nivoima -1 i -2, smeštene su i sve tehničke prostorije za objekat (trafostanice, toplotne podstanice, hidrocili, dizel agregat, sigurnosni i protivpožarni sistemi). Svaka građevinska faza ima po dva ulaza, odnosno dva izlaza u podzemnu garažu.

Objekat je projektovan sa namerom da se formira ugodan i kvalitetan ambijent koji čini jedinstvena forma objekta sa karakteristično formiranim volumenima uz sve zadate urbanističke parametre i primenu pravila struke. Na ovaj način stvorili smo novi koncept u izgradnji koji predstavlja obeležje Novog Beograda.

Objekat prve faze projektovan je tako da svojim volumenom formira miran trg u unutrašnjosti bloka koji je primarno pešački. Obogaćen je sadržajima parternog uređenja koji čine pažljivo uređene zelene površine sa vodenim ogledalom, popločane hodne staze, urbani mobilijar za sve potrebe korisnika, kolske rampe koje omogućavaju pristup podzemnim etažama namenjenim garažiranju vozila stanovnika objekta. Planirano je dekorativno popločavanje – kombinacija kamenih i betonskih obloga za pešačke tokove, asfaltiranim površinama na internim saobraćajnicama, kao i zatravljene površine sa različitim vrstama vegetacije na ozelenjenim delovima partera.

Prva faza izgradnje objekta ima 230 stanova na 6 spratova, 17 lokala u prizemlju, namenjenih za komercijalne delatnosti, ugostiteljstvo, trgovinu, poslovni prostor kancelarijskog tipa i 9 poslovnih prostora u poslovnoj lameli iznad prizemlja. Na tipskom spratu faze I nalazi se ukupno 39 stambenih jedinica organizovanih oko 13 stepenišnih jezgara sa liftom i 1 poslovna jedinica sa zasebnim ulazom. Povučeni sprat prema urbanističkim parametrima, je uvučeniji fasadnim zidovima u odnosu na osnovni gabarit tipskog sprata, a sadrži 38 stanova oko 13 stepenišnih jezgara sa liftom i 1 poslovna jedinica sa zasebnim ulazom. Kako predstavlja poslednju stambenu etažu obejekta, sadrži  veće i komfornije stanove u kontekstu strukture i veličine pojedinačnih prostorija unutar stana. Svak stambena lamela ima po 1 lift unutar stepenišnog jezgra, dok poslovna lamela ima  predviđena 3 lifta. Svi liftovi kontinualno povezuju sve etaže objekta od podzemnog nivoa -2 do povučenog sprata.

Krov objekta je ravan, neprohodan, kojem se pristupa preko penjalica za izlazak na krov.

Konstrukcija objekta je armirano betonska, skeletnog sistema. Seizmička jezgra čine liftovski i stepenišni armirano betonski zidovi jezgara. Konstruktivni rasponi koji su ostvareni, omogućili su funkcionalniju organizaciju stanova. Fundiranje svih lamela i pripadajućih garaža će se izvesti na šipovima. Šipovi prihvataju opterećenja od objekta preko temeljne ploče i naglavnih greda, čije su dimenzije određene prema detaljnom statičkom proračunu.

Fasade stambeno poslovnih lamela će biti materijalizovane na način da čine skladnu jedinstvenu celinu objekta, a čine je visokokvalitetni materijali koji omogućavaju, zajedno sa ostalim elemetnima toplifikacijskog sistema, visok razred energetske efikasnosti objekata. Upotrebljena je ventilirana fasada u kombinaciji sa delovima kontaktne fasade.

Prva faza realizacije podrazumeva potpunu komunalnu opremljenost objekta Faze 1 za njegovo samostalno funkcionisanje, zatim, izgradnju pristupa i uređivanje unutrašnjih saobraćajnih površina, slobodnih i zelenih površina na nivou parcele.

 

Infrastruktura

Savremena osnovna škola

1000 m

Vrtić Sovina kućica

250 m

Pijaca Mala Sava

900 m

Dom zdravlja Novi Beograd

3300 m

Savski kej

700 m

Prodavnica

50 m

Tramvaj br. 7, 9, 11, 13

500 m

Autobus br. 67, 68, 73, 76, 89, 94, 95, 610, 708, E1, E5, E6

100 m

Preporučeni objekti

Sakura park - Novogradnja Novi Beograd Blok 58 na zahtev

Sakura park

Investitor: Goldberg Real Estate doo