Favoriti 0
Poređenje 0
Dodajte novogradnju

Troškovi prilikom kupovine stana

Troškovi - baza znanja

Osim iznosa koji prodavac traži u ponudi za Vas morate imati na umu i dodatni troškove koji Vas čekaju prilikom kupovine stana u novogradnji. Svi dole navedeni troškove su okvirni i mogu da se menjaju u zavisnosti od vrednosti nekretnine, načina plaćanja, tarife agenta, banke, pravnika i drugih učesnika kupoprodajnog procesa. 

PoreziOkvirni iznos 
Porez na prenos apsolutnih prava2.5% 
Porez na dodanu vrednost 10% 
Posredovanje  
Provizija agencije nekretnine2% 
Kredit  
Trošak izveštaja Kreditnog biroa€ 2 
Trošak menica€ 2 
Izvod iz registra nepokretnosti€ 10 
Taksa za zasnivanje zaloge€ 85 
Trošak upisa hipoteke€ 170 
Obrada zahteva za kredite sa NKOSK€ 30 
Premija NKOSK1.75% 
Jednokratna naknada banke0.5 - 1.5% 
Procena vrednosti€ 100svake 3 godine
Osiguranje nepokretnosti€ 40godišnje
Osiguranje života€ 100godišnje
Troškove transfera novca€ 100 
Kursna razlika€ 200 - € 300 
Kupoprodajni ugovor  
Advokat, izrada predugovora / ugovora€ 150 - € 300 
Overa predugovora / ugovora kod notara€ 300 zavisi od vrednosti nekretnine
Overa drugih dokumenata kod notara€ 50 
Uknjižba  
Upis u katastar€ 50 
Ukupnooko 15% + € 1.640 

Ako pogrešili smo molimo Vas da nama javite jer je ova informacija veoma važna za sve kupce stanova.

08.06.2018

Pretraga

Slobodno stavite pitanja ako je potrebno