Favoriti 0
Poređenje 0
Dodajte novogradnju

Troškovi prilikom kupovine stana

Troškovi  - baza znanja

Osim iznosa koji prodavac traži u ponudi za Vas morate imati na umu i dodatni troškove koji Vas čekaju prilikom kupovine stana u novogradnji. Svi dole navedeni troškove su okvirni i mogu da se menjaju u zavisnosti od vrednosti nekretnine, načina plaćanja, tarife agenta, banke, pravnika i drugih učesnika kupoprodajnog procesa. 

Porezi Okvirni iznos  
Porez na prenos apsolutnih prava ILI 2.5% plaća se jedan od poreza, PDV je često uračunat u cenu
Porez na dodanu vrednost  10%
Posredovanje    
Provizija agencije nekretnine 2%  
Kredit    
Trošak izveštaja Kreditnog biroa € 2  
Trošak menica € 2  
Izvod iz registra nepokretnosti € 10  
Taksa za zasnivanje zaloge € 85  
Trošak upisa hipoteke € 170  
Obrada zahteva za kredite sa NKOSK € 30  
Premija NKOSK 1.75%  
Jednokratna naknada banke 0.5 - 1.5%  
Procena vrednosti € 100 svake 3 godine
Osiguranje nepokretnosti € 40 godišnje
Osiguranje života € 100 godišnje
Troškove transfera novca € 100  
Kursna razlika € 200 - € 300  
Kupoprodajni ugovor    
Advokat, izrada predugovora / ugovora € 150 - € 300  
Overa predugovora / ugovora kod notara € 300 zavisi od vrednosti nekretnine, navedeni iznos važi za stan koji košta oko €150.000
Overa drugih dokumenata kod notara € 50  
Uknjižba    
Upis u katastar € 50  

Ako pogrešili smo molimo Vas da nama javite jer je ova informacija veoma važna za sve kupce stanova.

01.06.2022

Pretraga

Slobodno stavite pitanja ako je potrebno